ព័ត៍មាន

  • ការអភិវឌ្ឍនៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងអលង្ការ

    ការអភិវឌ្ឍនៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងអលង្ការ

    នៅក្នុងការពិត, គ្រឿងអលង្ការក្នុងស្រុកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃការអភិវឌ្ឍគឺជាការល្អណាស់, ជាពិសេសឥឡូវនេះធាតុប្រពៃណីបន្ថែម។ វាគួរតែត្រូវបានឱ្យដឹងថាគ្រឿងអលង្ការដោយខ្លួនវាបានកន្លងផុតតាមរយៈប្រភេទនៃការផ្ទេរថ្នាក់ពីការចាប់ផ្តើនេះ។ នៅក្នុងអតីតកាល, វីដេអូគឺមានជាញឹកញាប់អភិជន, ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាច្រើនទៀតឆ្ពោះទៅរកការលើកទី ...
    អាន​បន្ថែម

WhatsApp Online Chat !