2010 දී ස්ථාපිත කරන YuFa ආයිත්තමක්, විලාසිතා ස්වර්ණාභරණ සඳහා වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා සහ අපනයනකරු වේ. අපි අවුරුදු ගණනාවක් තරගකාරී මිලකට අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට උසස් තත්ත්වයේ විලාසිතා ස්වර්ණාභරණ සැපයීම කර ඇත. අපේ පාරිභෝගික ඉල්ලීම් වර්ණ හා මෝස්තර නිර්මාණ ෙරෝපණ, සියලු වර්ගවල සඳහා විලාසිතා ස්වර්ණාභරණ, සියලු වර්ගවල නිෂ්පාදනය.

අපට නව සැලසුම් සැබෑ රන් ආලේපිත මෝස්තර ගැන විස්තරාත්මක පුවත් තවමත් සමාගම පිහිටුවීමේ සිට එහි සුවිශේෂී හා සියුම් නිර්මාණය සඳහා පාරිභෝගික ඇස් අල්ලා. විලාසිතා ආභරණ ලෝකයේ විවිධ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට අප වෙළෙඳපොළ අවශ්යතාව අනුව අදාළ මෝස්තර සංවර්ධනය කිරීම සහ සැලසුම් කළ හැකිය. ලොව පුරා පාරිභෝගිකයන් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන හා හොඳම සේවයක් ලබා දීම සඳහා අපගේ අපගේ අරමුණ හා හඹා යනු ඇත. අපි දිගටම කරගෙන ඔබ වැඩි සේවය කිරීම සඳහා අපි අපගේ උපරිමය කරන්න වනු ඇත.


WhatsApp Online Chat !